Aktualnie znajdujesz się na: Strona głównaOfertaSZTUKA KARATEZnaczenie kata

Znaczenie kata

 • Największym zróżnicowaniem technik charakteryzują się kata czyli ćwiczenia formalne.
  Wykonanie kata zajmuje od 30 sek. do 1,5 minuty,ale jednocześnie intensywność ich jest tak duża, że wystarcza to za 5-15 minut normalnych ćwiczeń. Z upływem czasu ruchy praktykującego stają się coraz szybsze, trening bardziej intensywny, dzięki czemu wzrasta ogólna wytrzymałość i kondycja adepta karate.

  Kata - nieustanne doskonalenie.

  Dosłownie przetłumaczone słowo kata oznacza "kształt" albo "formę". Kata jest odpowiednią sekwencją bloków, kopnięć i uderzeń z jednej albo większej ilości pozycji, włączając ruchy naprzód, w tył i obrotowe. Poszczególne ruchy i ich kolejność są ściśle określone. Balans między techniką ofensywną a obronną oraz pozycje używane we wszystkich kierunkach, daje każdemu kata niepowtarzalny charakter. Kata rozwija umiejętność zachowania równowagi, koordynacji i umiejętności panowania nad oddechem oraz doskonali koncentrację. Kata ucieleśnia idee "ren ma" (zawsze doskonalić) Wraz z coraz dłuższą praktyką ruchy ćwiczącego stają się coraz bardziej płynne i doskonałe. Zwracanie uwagi na szczegóły jest niezbędne dla doskonałego wykonania kata.

  Masutatsu Oyama powiedział, że jedno jest konieczne: "myślenie o Karate jako o języku - kihon (podstawa) może być traktowane jako litery alfabetu, kata (formy) stanowią ekwiwalent słów i zdań, a kumite (walka) będzie analogiczne do rozmowy". Twierdził, że byłoby lepiej znać mistrzowsko jedno kata niż opanować wiele a tylko połowicznie. Określił on również trzy podstawowe i najważniejsze zasady, które należy brać pod uwagę podczas treningu kata:

  Waza no Kankyu - Tempo technik (wolno / szybko). Tempo kata zmienia się - niektóre techniki są wykonane szybko, podczas gdy inne są spowolnione.
  Chikara no Kyodżaku - Moc siły (silny / słaby). Moc techniki wywodzi się z właściwego bilansu między siłą i relaksem.
  Iki no Czosei - kontrola oddechu (właściwa regulacja) .

  Ze względu na historyczne korzenie Kyokushin - kata dzieli się na:

  Północne kata - mają wiele wspólnego z kata praktykowanymi w Shotokan Karate, a które zostały rozwinięte przez Mas Oyama na bazie treningu u mistrza Gichin Funakoshi. Podstawa tych kata zbudowana została na postawie północno Chińskiego kempo (walkę wręcz) i Shorin Ryu stylu z Okinawy, oraz na Chińskim Shaolin kempo. Kata te bazują na długich, mocnych pozycjach oraz silnych blokach i uderzeniach. Do tych kata zaliczają się:

  Taikyoku Sono Ichi, Ni oraz San 
  Pinan Sono Ichi, Ni, San, Yon oraz Go
  Yansu
  Tsuki no Kata
  Kanku
  Sushiho

  Południowe Kata - które zostały rozwinięte na podstawie Okinawskiego stylu Karate Goju Ryu, wywodzące się z So Nei Chu, które z kolei pochodziło z południowo chińskiego kempo. Ruchy w tych kata są bardziej okrężne i miękkie. Do tych kata zaliczają się:
  Sanchin no Kata 
  Gekisai Dai oraz Sho
  Tensho
  Saiha
  Seienchin
  Garyu
  Seipai

  Znaczenie poszczególnych kata: 

  Taikyoku dosłownie oznacza "wielki ostateczny". Słowo Taikyoku może też znaczyć widok ogólny albo cały punkt. 

  Pinian symbolizuje spokój i relaks (nazywane Heian w Japonii). Podczas fizycznych ruchów kata używane są techniki realnej walki, kata ma na celu rozwijanie spokoju i harmonii pomiędzy umysłem a ciałem.

  Sanchin jest znane jako najstarsze kata w Karate-do. Dosłownie znaczy trzy bitwy lub trzy konflikty, może być również tłumaczone jako trzy punkty lub trzy fazy. Pewne legendy przypisują tworzenie Sanchin Bodhidharmie.Sanchin jest izometrycznym kata, gdzie każdy ruch jest wykonany w stanie kompletnego napięcia, a towarzyszy mu potężne, głębokie oddychanie (ibuki). Praktyka Sanchin nie tylko doprowadza do wzmacniania ciała, ale też ma służyć rozwojowi wewnętrznej mocy (ki) i koordynacji umysłu z ciałem.

  Gekisai oznacza zdobyć i zająć. Słowo Gekisai może również oznaczać zburzyć, zniszczyć. Dai oznacza "duży" i sho oznacza "na małą skalę". Te kata uczą siły przez płynność ruchu, mobilności i utylizacji różnych technik. Elastyczność ataku i kontratak zawsze będą wyższe od sztywnej i nieelastycznej siły.

  Yantsu wywodzi się ze słów Yan oznaczające bezpieczeństwo i Su znaczące trzy. Nazwa odnosi się do Chińskiego attache wojskowego z Okinawy w XIX w. Yansu znaczy również utrzymanie prostoty, czystości zasad i ideałów.

  Tsuki no jako jego imię sugeruje się uderzające kata. Słowo Tsuki może też znaczyć los i szczęście. Dobry los i szczęście nie przychodzi przez czekanie. W każdym uderzeniu wykonywanym w tym kata, powinniśmy wyobrazić sobie, że bariery i słabości są przełamywane. Konsekwentny, uporczywy wysiłek skierowany w odpowiednim kierunku przyniesie zadowolenie i sukces.

  Tensho znaczy wirować albo płynna ręka, dosłownie przetłumaczone jako "wirująca dłoń". Tensho jest miękkim i obrotowym (yin) odpowiednikiem twardego i linijnego (yang) kata Sanchin. Mas Oyama, ale uważał to kata za bardzo ważne na zaawansowanym etapie treningu. Człowiek, który praktykował kata Tensho wykonując tysiące powtórzeń i rozumie jego znaczenie może nie tylko odeprzeć wszelki atak, ale i wykorzystać je w każdym ataku.

  Saifa albo Saiha znaczy zniszczenie, uderzenie albo rwanie. W tym kata możemy powiedzieć, że obojętnie jak duży problem napotkamy, z cierpliwością, determinacją i wytrwałością (Osu) możemy go przełamać i pokonać.

  Kanku również znane jako kata słońca. Dosłownie przetłumaczony kan znaczy "widok - właściwe przestrzeganie" i Ku znaczy "wszechświat", "powietrze", "pustkę" albo "próżnię". Pierwszy ruch kata jest formacją trójkąta z rękami ponad głową, który przegląda się we wszechświecie i wschodzącemu słońcu. Ten trójkąt oznacza również potężne siły: "Pokój", "Miłość" i "Wolność".

  Seienchin
  oznacza zdobywać jak również pokonywać. W feudalnej Japonii, wojownicy często uczestniczyli w wielomiesięcznych wyprawach, a trudne i powolnie wykonywane pozycje seienchin miały utrzymać ich siłę ducha ixdeterminację.

  Sushiho znaczy 54 kroków. Inne style Karate nazywają to zaawansowane kata Gojushiho. Kata to symbolizuje rozmowę mającą nam przypomnieć o wadze, przeznaczeniu i wpływie kroków, które podejmujemy w naszym codziennym życiu. Kroki, które podjęliśmy w przeszłości są połączone z tymi, które podejmujemy dzisiaj i mają wpływ na decyzje podejmowane w przyszłości. Więc możemy powiedzieć, że osiągnięcia dzisiejsze są konsekwencją kroków podjętych (ciężką pracą) w bliskiej lub dalszej przeszłości. Sushiho przypomina nam również o naszych korzeniach, rodzinie, nauczycielach etc. 

  Garyu oznacza przyczajonego lub leżącego smoka. Japońska filozofia mówi, że wielki człowiek, który pozostaje w cieniu jest nazywany Garyu. Smok jest symbolem potęgi i siły, ale nie okazuje swojej mocy jedynie przez zwykła próżność. Podobnie prawdziwy karateka nie chełpi się swoimi umiejętnościami a raczejxcenixpokoręxixskromność.

  Seipai tłumaczone jest jako osiemnaście rąk. Numer osiemnaście pochodzi zasady buddyjskiej zasady 6x3, gdzie sześć reprezentują: kolor, głos, smak, zapach, dotknięcie i sprawiedliwość; a trzy reprezentują: dobro, zło i pokój.